“The First Grader”

Film apertura de “Africamix XXXII Festival di Cinema Africano di Verona” – venerdì 16 novembre ore 20.30 Cinema Stimate